Romanian | English | Deutch | En francais 
 


Home -> Despre noi -->  Grupul de firme CAOM - Politica de mediu

 

POLITICA DE MEDIU

SC CAOM SA PASCANI organizatie avand ca obiect de activitate proiectarea, producerea, montajul si servicul echipamentelor si elementelor de masurare, reglare si controlul parametrilor in procesele industriale, ale caror impacturi potentiale de mediu se refera la poluarea aerului, solului si apei, este permanent preocupata de satisfacerea exigentelor clientilor si tuturor partilor interesate privind protectia mediului prin :

- respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile,
- respectarea angajamentelor de prevenire a poluarii,
- imbunatatirea continua a performantelor de mediu ,
- documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a unui sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001 : 2005.

In acest sens, Conducerea organizatiei, la cel mai inalt nivel, a stabilit urmatoarele obiective generale asociate politicii de mediu:

- protectia resurselor,
- limitarea poluarii,
- limitarea riscului,
- constientizarea sporita.
- imbunatatirea continua a proceselor SMM si a performantelor de mediu

Pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea politici si atingerea obiectivelor ei ma angajez sa asigur:
- identificarea aspectelor de mediu si controlul operational al impacturilor asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor furnizate de organizatie,
- cadrul organizatoric si resurselor necesare pentru adoptarea unor tehnici si solutii bazate, in primul rand, pe prevenirea poluarii, pe reducerea si pe tinerea ei sub control,
- conformarea cu cerintele legale, de reglementare si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia a subscris, referitor la aspectele de mediu identificate,
- cadrul organizatoric si resursele necesare pentru stabilirea si analizarea obiectivelelor si a tintelor de mediu,
- comunicarea si intelegerea prezentei politici de catre intreg personalul din cadrul organizatiei, precum si comunicarea catre cei care lucreaza in numele organizatiei odata cu semnarea contractelor,
- actualizarea permanenta pentru relevanta si adecvarea lor la caracteristicile organizatiei.
- disponibilitatea prezentei politici fata de public prin accesarea www.caom.ro.

Pentru documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu am investit cu autoritatea necesara pe Directorul calitate ca Reprezentant al managementului pentru mediu.

15.03.2006 Director general ,
Balau Vasile